Har du tenkt på hvor viktig det er å kunne konsentrere seg for lære noe nytt?

Tålmodighet og utholdenhet er egenskaper som øves opp og utvikler seg over tid. Når barnet får hjelp til å leke lenger av gangen, vil hun samtidig øve opp evnen til å konsentrere seg, noe som er en forutsetning for at barnet skal kunne forstå og ta til seg ny kunnskap.

Vær til stede Når du vil hjelpe barnet med å konsentrere seg, krever det at du selv er mentalt til stede. Dette gjelder i alle former for kommunikasjon. Når dere begge er begeistret og engasjert i noe sammen, støtter og trener du samtidig barnets oppmerksomhet og konsentrasjonsevne.

Når du tar deg tid til å undersøke hva som fanger barnets interesse, og er nysgjerrig på hvordan det ser ut fra hans ståsted, skaper du et godt utgangspunkt for å snakke videre sammen. Samtidig oppfatter barnet at du er interessert og støtter ham i det han liker å gjøre.

Hva er barnet ditt nysgjerrig på? Kan du bruke det som et utgangspunkt for en samtale? Konsentrer dere sammen Barn er lette å avlede, og kan ha vanskeligheter med å holde fokus og fullføre det de har startet på. Når du har oppmerksomheten rettet mot det samme som barnet, blir det enklere for ham å beholde konsentrasjonen.

Ved å fokusere oppmerksomheten på noe sammen med barnet, kan du altså utvide kapasiteten hans, så han kan konsentrere seg lenger av gangen. Dette kan være å tegne en tegning, lese en bok eller lage mat sammen. Når dere to har et felles fokus og snakker om det, støtter det språkutviklingen og barnets evne til å tenke, behandle informasjon og løse problemer. Når dere er konsentrert om noe sammen, kan det også påvirke både lærelysten og nysgjerrigheten positivt.

Les mer om å opparbeide konsentrasjon her: Hjelp barnet til å konsentrere seg