Ungdom med diagnoser og utenforskap. Hvor finner man hjelp?

Still spørsmål
account_circle

SPØRSMÅL

Ungdom med diagnoser og utenforskap. I St.Mld. 23 Opptrappingsplan for psykisk helse vil regjeringen prioritere forebyggende innsats og lavterskeltilbud i kommunene for å forebygge psykiske lidelser. Problemet er hvor finner man hjelpen i Stvg. kommune? Når man har klart å komme gjennom nåløyet hos BUP og fått diagnoser, så er det ut derfra. Mye møtevirksomhet med diverse instanser særlig mtp å få hen tilbake på skolen, men de har ikke nødvendig kompetanse og ga opp. Foreldrene står igjen alene som «behandlere». Sitat fra Årsmld Pasient- og br.omb.: «Det er eit paradoks å hamne i ein situasjon der du er for frisk til å få behandling i spesialisthelsetjenesta, men for sjuk til at primærhelsetjenesta har tilstrekkeleg kompetanse for å hjelpe». Diverse bekymrede fagfolk i media, men det virker umulig å få noe konkret hjelp. I mens går måneder og år uten skolegang. Barn som faller mellom alle stoler,

SVAR

Besvart 24.04.2024 13:00:44
account_circle